Hållbar teknik och teknisk utveckling

Hållbara tekniska utmaningar handlar inte bara om el och energiproduktion/-lagring utan lika mycket om materialval, återvinning -/bruk samt hur effektiv man kan vara i utvecklingsprocessen genom bland annat smarta simuleringar och mättekniska åtgärder.

Det är där som vi kommer vi in med våra tjänster för att hjälpa till med omställningen som är så nödvändig för den fina framtid vi är övertygade om att vi alla går till mötes.

 

Hållbar kundrelation

Långsiktighet i affären och att utvecklas tillsammans med kunden i en för denne föränderlig omvärld lägger grunden för en hållbar relation över både goda och svårare tider.

Att inte söka den snabba vinstmaximerande affären framför den som är långsiktigt utvecklande för kunden, individen och företaget skall vara en självklarhet.

 

Hållbart arbetsliv

Vi måste arbeta hårt på att arbetslivet är hållbart. Det innefattar så mycket mer än endast stress, ergonomi och belastning. Onödiga transporter, ineffektiva processer och uppföljningar och andra tidstjuvar skall vi sträva att minimera.

Tid för familj, vänner, hälsa och förkovran skall vi sträva att maximera. Och vi glömmer ej heller hur viktigt det är att jaget också får utrymme i det långa och hållbara yrkeslivet.

 

Vill du arbeta tillsammans med oss?

Vill du vara en del i ett bolag där alla brinner för att utvecklas och utveckla varandra? Har du mod att driva tekniken mot ett hållbarhetsperspektiv? Skicka in en spontansökan eller ta en närmare titt på våra lediga tjänster.

Spontanansök Lediga tjänster