om tribuit

”Tribuit är latin och betyder – att tillföra”

Tribuit erbjuder konsulttjänster inom inbyggda system.
Bolaget Systems bildades 2013 och hette ursprungligen Broccoli Systems.

Vår kultur

”Vår kultur bygger på sunt förnuft och empati”

Att ha hög kompetens är en medveten strategi som hjälper oss att utvecklas såväl som att rekrytera och anställa fler duktiga kollegor. Dessutom finns det alltid en efterfrågan från våra kunder – vilket skapar trygghet oavsett konjukturläge.