Framgång

Det som definierar de mest framgångsrika företagen idag är deras förmåga att fånga, förstå och utnyttja genererad data.

För att kunna generera värde ur data krävs att företaget värdesätter behovet att hantera sin data.​

Förmågan att generera/skapa värdeskapande data kan likställas med en produktionsprocess; varje delsteg i processen kräver fokus och ansvarstagande för att uppnå förväntad produktkvalitet.​

Läs mer

Datastruktur

Data insamlas av ett givet syfte, men endast data ger ingen information. Det är när data skall tolkas eller analyseras som det ger ett värde. 

Försöker man tolka data utan dess kontext finns det risk att tolkningen blir felaktig utan att man vet om det.

Sker istället tolkningen i rätt kontext så vet man exakt vad din data visar och kan dra tillförlitliga slutsatser.​

Rätt data för rätt beslut kräver kvalitativ data

Varför kan man inte bara ta en massa data, analysera det för att dra en massa fina slutsatser?

 

Vill du arbeta tillsammans med oss?

 

Begreppet ”data” kan vara svårt att inse vidden av. Hantering av data kräver specifika roller/kompetens, vilket kräver kunskap och engagemang utöver det vanliga. 

Vi på Tribuit Struct Data har bred kunskap och lång erfarenhet inom området. Behöver ni vår kompetens eller vill bli medarbetare hos oss, kontakta oss förutsättningslöst så tar vi det därifrån.

Kontakta oss Lediga tjänster