Arbeta med oss på
Tribuit Architects

Tribuit Architects är ett specialistbolag med fokus på arkitektur och kompletta systemlösningar.

Skicka in Ansökan

Vad vi gör

På Tribut Architects hjälper vi våra kunder att ta fram nya arkitekturer och systemkoncept. Vi går även in som systemledare och säkerställer att bra lösningar baserade på framtagna arkitekturer tas fram.

Branschen står inför stora spännande utmaningar inom områden såsom funktionell säkerhet (ISO26262), självkörande fordon, uppkopplade system mm. där den traditionella synen på arkitektur kommer att påverkas. Detta kommer att ske i agilutvecklingsform och där kommer vi att vara delaktiga.

Vi verkar framförallt inom fordonsindustrin och där har vi några av de duktigaste experterna inom branschen.

Flera av våra specialister har mer än 15 års erfarenhet.

Hur är det att arbeta här?

Medarbetare på Tribuit Achitects kännetecknas av:

  • Vilja och förmåga att driva förändringar i ett arkitekturelltperspektiv.
  • Analytisk förmåga.
  • Vilja att utvecklas och utmanas.
  • Önskan att vara med och utveckla ett nystartat bolag.

Som medarbetare på Tribuit Architects kommer du få arbeta i ett bolag:

  • Där alla brinner för teknik och att lära sig nya saker.
  • Med en liten organisation där man är med och påverkar – din röst hörs!
  • Där man tycker att den personliga utvecklingen är viktig.
  • Som kan erbjuda spännande projekt där du blir en nyckelperson.

Kontakta mig för mer information

Per Björheden
VD & Konsultchef

Telefon:
0708-35 88 70

Epost:
per.bjorheden@tribuit.se

Dela gärna

Skicka in din ansökan

Tribuit Architects